Najnowsze wydanie

5/2022

W NUMERZE

Rozmowa Plastime

 • Jacek Dobrzyński, Plast Line Group

Circular Economy

 • Dyrektywa SUP, a rynek UE
 • Gospodarka cyrkularna w dobie wojny na Ukrainie
 • Jak przemysł może zarobić na odpadach?
 • Urządzenia do recyklingu w ofercie ELBi – Wrocław
 • Sorema – Previero: usuwanie farby drukarskiej
 • Food Contact, cz. 2
 • TRAKTAT o ROP: Efekt Skali

Maszyny i urządzenia

 • Systemy magazynowania energii to dziś konieczność
 • Grupa Wittmann
 • Wytłaczarki – przegląd nowości
 • Kontrola kolorów za pomocą spektrofotometru

Tworzywa i Dodatki

 • LANXESS rozszerza ofertę kompozytów Tepex
 • Dymotwórczość tworzyw

Ostatnie numery