Polimerowy Przegląd Prasy redakcji Plastime Magazine

Inwestycje

Pełne finansowanie projektu „Polimery Police”

Grupa Azoty Polyolefins, realizująca projekt „Polimery Police”, zapewniła sobie pełne finansowanie inwestycji.

Więcej na imch.pl

Tworzywa

Tworzywa sztuczne w epoce COVID-19

Epidemia COVID-19 zmieniła rynek tworzyw sztucznych. Wzrosło zapotrzebowanie na większe opakowania, a także te do żywności opakowanej hermetycznie. Jednak nie będzie odwrotu od modelu ograniczającego jednorazowe produkty.

Więcej na wnp.pl

Gospodarka

Pandemia przewartościuje układ sił w globalnej gospodarce

Na skutek pandemii zmienią się relacje handlowe między krajami. Spadnie znaczenie Chin jako globalnej fabryki świata.

Więcej na imch.pl

Ludzie

Mariusz Kądziołka wiceprezesem Grupy Azoty Police

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Chemicznych „Police” S.A. powołała z dniem 3 lipca 2020 roku Pana Mariusza Kądziołkę na stanowisko wiceprezesa spółki.

Więcej na imch.pl

Zapisz się na Polimerowy Przegląd Prasy